Els Nostres Productes

Els Nostres Serveis

Cartografia i SIG

Integració de dades ambientals o socioeconòmiques, mitjançant Sistemes d’Informació Geogràfica.

Ver detalles

Estudis d’Eficiència Energètica

Solucions per tal de reduir el consum energètic i, per tant, l’econòmic.

Veure detalls

 

Projectes Integrals

Projectes d’energies renovables amb el millor disseny, respectant la integració arquitectònica i normatives vigents.

Veure detalls

Subministrament de biomassa

Khepra-e li proporciona el subministrament continu de biomassa a uns preus estables i calificada amb els segells de qualitat pertinents.

Veure detalls