KHEPRA-e compleix amb la normativa legal de protecció de dades, Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre i la normativa que la desenvolupa, per això els informa dels punts següents:

L’informem que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal denominat Sol·licitud de pressupost i cites i contacte, amb la finalitat de tramitar els Pressupostos.

El responsable del fitxer és KHEPRA-e, i conforme la LOPD i la normativa de desenvolupament es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal, i del seu deure de guardar-los, adoptant les mesures necessàries adequades per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals, a info@khepra-e.com.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al PORTAL són propietat de KHEPRA-e o de tercers, sense que pugui entendre que l’ús o accés al lloc i/o als serveis, atribueixi a l’usuari dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els continguts publicats a la web, el seu disseny gràfic, imatges, bases de dades i codi font són propietat intel·lectual de KHEPRA-e o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del PORTAL i dels serveis que es presten a través d’aquest.

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. El simple accés al PORTAL no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre KHEPRA-e i l’usuari. Accedint a ell accepta els termes i condicions aplicables.

L’informem que en virtut del Art 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, les dades de caràcter personal introduïts en els diferents formularis del portal, passaran a formar part d’un fitxer automatitzat el responsable és KHEPRA-e amb la finalitat de gestionar les seves relacions comercials i contractuals amb els seus clients i l’enviament de promocions.