Tecnologia LED

Khepra-e realitza estudis d’estalvi energètic, comparant el consum actual amb el consum que es produiria amb la substitució de la lluminària tradicional per LED.

El LED, proporciona una reducció del consum de la llum de manera immediata i sense necessitat de canvis en les lluminàries en la majoria dels casos.

Beneficis del LED respecte la bombeta tradicional:

  • Menys contaminant
  • Menys consum energètic
  • Llarga vida útil
  • Encesa immediata