Energia Solar Tèrmica

L’energia solar tèrmica és l’aprofitament de l’energia del Sol per produir calor per a la producció d’aigua calenta destinada al consum d’aigua domèstic (aigua calenta sanitària o calefacció).

El funcionament d’un sistema de captació solar tèrmic es basa en la captació de l’energia solar mitjançant un conjunt de captadors i la seva transferència a un sistema d’emmagatzematge. Per tant, podem definir els sistemes d’energia solar tèrmica com el conjunt de tres sistemes diferenciats:

  • Sistema de captació: per captar l’energia solar.
  • Sistema d’emmagatzematge: acumular l’energia captada del Sol per oferir quan sigui necessària.
  • Sistema de distribució o consum: distribuir als punts de finals de consum l’aigua calenta produïda.