Cartografia i SIG
Composició de planimetria en CAD i elaboració de cartografia ambiental en Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).

Especialitzats en:

– Creació i actualització de mapes de distribució

– Planimetria amb incorporació de tracks de qualsevol format