Projectes Integrals

L’objectiu de Khepra-e és proporcionar un servei integral en tots els processos de la materialització d’un projectes, de la idea inicial fins a la seva execució:

  • Concursos i licitacions
  • Tramitacions de llicències
  • Disseny i integració
  • Projectes bàsics i d’execució
  • Direcció d’obra
  • Posada en marxa