Subministrament

Khepra-e li proporciona el subministrament continu de biomassa a uns preus estables i qualificada amb els segells de qualitat pertinents.

La biomassa es pot servir en sacs, big-bags o a granel.

La matèria prima procedeix de boscos gestionats de manera sostenible, disposant del segell PEFC.